Trademark akadémia

Rozlišovacia spôsobilosť – hlavné kritérium registrácie ochrannej známky

Aby mohla ochranná známka byť zaregistristrovaná, musí spĺňať určité kritériá, z ktorých jedným je rozlišovacia spôsobilosť. Keďže účelom ochrannej známky je signalizovať zákazníkovi jasný zdroj tovaru alebo služieb, iba ochranná známka s dostatočnou rozlišovacou schopnosťou môže splniť tento účel bez toho, aby miatla spotrebiteľov.

Typy problematických názvov ochranných známok

  • Opisné ochranné známky: Opisná ochranná známka je výraz so slovníkovým významom, ktorý priamo popisuje niektoré vlastnosti produktu alebo služby. Opisné známky nie je možné zaregistrovať ihneď, ale ak prihlasovateľ dokáže, že názov značky nadobudol sekundárny význam a tým pádom aj rozlišovaciu spôsobilosť, môžu byť zaregistrované. Príkladom takýchto ochranných známok sú Best Buy alebo American Apparel. Dôvodom na povolenie ich registrácie bolo celotrhové uznanie, ktoré si postupom času získali a vďaka ktorému sa dalo v dobe registrácie preukázateľne povedať, že sú dosť známe na to, aby ich zákazník vedel rozoznať ako jasný zdroj ich ponuky. Tu treba mať na pamäti, že samotné zahrnutie pochvalných slov (najlepšie, super, top, atď.) alebo geografických výrazov nestačí na to, aby ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť.

  • Všeobecné výrazy: Výrazy so všeobecným významom, ako napríklad „topánky“ pre obchod s obuvou alebo „soľ“ pre chlorid sodný, nemôžu nikdy získať rozlišovaciu spôsobilosť, a preto ich nemožno zaregistrovať. Navyše, názov značky sa môže stať zovšeobecneným, ak si ho zákazníci spájajú skôr s typom produktu/služby než s konkrétnou značkou, čo sa reálne stalo napríklad aspirínu, jojo,celofánu a mnohými iným značkám. Keď sa značka stane generickou, stráca právo na ochranu ochrannou známkou.

Ako zistím, či má názov mojej značky dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť?

Ak si neurobíte poctivo svoju domácu úlohu, podanie prihlášky na registráciu ochrannej známky vás môže nakoniec stáť čas aj poplatky zaplatené úradu pre duševné vlastníctvo. Prihlášky podané samopodateľmi sú zamietnuté asi v 37% prípadov a majú asi 2,5-krát väčšiu šancu na odmietnutie ako prihlášky podané advokátmi. 

Dôrazne sa preto odporúča získať si právny názor na celkovú spôsobilosť vašej ochrannej známky predtým, ako sa ju pokúsite zaregistrovať. V Trame ponúkame bezplatným právnickým preverením, kde vám do 24 hodín skontrolujeme rozlišovaciu spôsobilosť vašej ochrannej známky spolu s ďalšími kritériami potrebnými pre úspešnú registráciu.