Trademark akadémia

Geografické ukazovatele

Definícia

Geografický ukazovateľ

Geografický ukazovateľ je formou ochrany duševného vlastníctva, ktorá zabezpečuje, že špecifický ukazovateľ je možné použiť len na výrobky pochádzajúce z daného geografického regiónu, čím signalizuje zákazníkom informácie o povahe a kvalite výrobku.

Stručná história geografických ukazovateľov

Počiatky geografických ukazovateľov spadajú do začiatku 20.storočia. Francúzsko bolo jedným z popredných priekopníkov pri zavádzaní tohto systému ochrany, nazvaného Appellation d’Origine Contrôlée. Častejšie sa však používanie geografických ukazovateľov viaže na medzinárodnú podporu získanú ako súčasť Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPs) od Svetovej obchodnej organizácie. V súčasnosti túto formu právnej ochrany uznáva viac ako 120 krajín.

Príklady geografických ukazovateľov

Jedným z najznámejších príkladov geografických ukazovateľov je šampanské. Táto forma ochrany duševného vlastníctva zabezpečuje, že výraz šampanské sa môže používať iba na šumivé víno vyrobené v regióne Champagne vo Francúzsku. Podobnými príkladmi sú parmská šunka alebo hovädzie mäso kobe. Geografické ukazovatele spájajú tieto produkty s ich pôvodom a toto spojenie signalizujú koncovým zákazníkom.

Súčasný vývoj

Akceptovanie geografických ukazovateľov sa môže meniť v závislosti od politických dohôd medzi jednotlivými krajinami. Jeden kontroverzný prípad môžeme nájsť práve v súvislosti s použitím geografického ukazovateľa pre šampanské. V júli 2021 Rusko zaviedlo novú legislatívu, ktorá spochybňuje predchádzajúce medzinárodné dohody a nárokuje si vlastníctvo na „šampanskoje“ (šampanské). Táto legislatíva stanovuje, že len výrobky vyrobené v Rusku môžu byť označené ako „šampanskoje“, čo bráni známym výrobcom šampanského označovať svoje výrobky v Rusku ako šampanské. Namiesto toho Moët & Chandon, Dom Pérignon, Laurent-Perrier a ďalší teraz musia používať všeobecnejší pojem „šumivé víno“.