Trademark akadémia

Logá s nízkou a vysokou rozlišovacou spôsobilosťou (príklady)

Aj keď kombinované ochranné známky (t.j. logo, ktoré obsahuje názov značky) vo všeobecnosti vykazujú vyššiu úroveň rozlišovacej spôsobilosti v porovnaní s čisto textovou formou, dôležité je pozerať na formu loga, aby bola požiadavka rozlišovacej spôsobilosti pre registráciu ochrannej známky naozaj splnená.

Nižšie nájdete príklady log s vysokou aj nízkou úrovňou rozlišovacej spôsobilosti. 

Logá s vysokou úrovňou rozlišovacej spôsobilosti (príklady)

Examples of highly distinctive trademark logos

Zdroj : TMview

  • Vytváranie osobitných foriem v rámci loga

  • Okrem vizualizácie názvu značky obsahuje aj samostatný grafický prvok

Examples of low distinctive trademark logos

Zdroj : TMview

  • Na zobrazenie pôvodného popisného názvu značky je použité len mierne netradičné písmo

  • Využitie farebných schém v snahe vytvoriť vizuálnu odlišnosť

  • Použitie generických tvarov, ktoré sú široko používané v danom odvetví