Trademark akadémia

Optimálna stratégia pre ochrannú známku

Odporúčaná forma ochrany značky závisí od štádia a ambícií jednotlivých spoločností. Kým pre miestne holičstvo môže byť zbytočné registrovať ochrannú známku globálne, iný prístup sa odporúča v prípade softvérovej spoločnosti, ktorá pôsobí medzinárodne. Tento článok sa venuje prehľadu kľúčových fáz podnikania a súvisiacich odporúčaní pre účinnú ochranu značky.

Fáza 1: Nový podnikateľský nápad a výber názvu značky

Výber názvu značky predstavuje kľúčový krok v každom podnikaní. Je to práve meno, ktoré bude rezonovať u vašich budúcich zákazníkov. Z našich skúseností môžeme povedať, že vznikajúce firmy sa pri zvažovaní možností zvyknú orientovať výlučne podľa dostupnosti hostingových domén. Naším odporúčaním je však zahrnúť aj dodatočnú kontrolu vo forme posúdenia rizika spojeného s prípadnou registráciou ochrannej známky, čo vám umožní vyhnúť sa budúcim problémom a rebrandingu, keď sa podnikateľský nápad rozbehne. 

Toto hodnotenie má dve hlavné zložky. Po prvé, základná definícia ochrannej známky uvádza, že známka musí mať schopnosť rozlíšiť ponuku spoločnosti v očiach spotrebiteľa. To znamená, že by ste sa mali vyhýbať všeobecným a popisným výrazom, ako napríklad „Pizza Milano“ alebo „Najlepšie účesy“. Zahrnutie vizuálneho prvku vo forme loga tiež pomáha zvýšiť rozlišovaciu spôsobilosť značky.

Druhá zložka hodnotenia pozostáva zo skríningu podobnosti, ktorý skúma, do akej miery možno novú značku považovať za identickú alebo podobnú ochranným známkam, ktoré už boli zaregistrované. Tento krok je kľúčový pre začínajúcich podnikateľov, pretože zmierňuje potenciálne riziko nutnosti zmeny značky. Vlastníci registrovaných ochranných známok majú totiž zákonné právo posielať predžalobné výzvy, aby identická alebo podobná značka nemohla poškodiť ich povesť.  

Okrem kontroly rizika v tejto fáze dôrazne odporúčame urobiť aj nasledujúci krok a zaregistrovať ochrannú známku na národnej úrovni. Registrácia znižuje riziko budúcich komplikácií a zníži náklady spojené s ochranou značky na minimum.

Fáza 2: Plány na rast a hľadanie financovania

Pre rozvíjajúce sa spoločnosti sa vždy odporúča plánovať dopredu. Akékoľvek plány budúcej medzinárodnej expanzie môžu ovplyvniť stratégiu ochrany značky.

Stratégiu ochrany ovplyvňuje aj výber typu financovania. Napríklad, pre získanie kapitálu od investorov alebo crowdfundingoých platforiem býva registrácia ochrannej známky základnou požiadavkou.

Fáza 3: Počiatočný úspech na trhu

Ak ste tak ešte neurobili, toto je moment, kedy by ste si určite mali zaregistrovať ochrannú známku v krajinách, v ktorých pôsobíte. Dosiahnutie počiatočného úspechu na trhu je silným magnetom pre potenciálnych imitátorov, ktorí môžu chcieť ťažiť z dobrej povesti, ktorú ste si okolo značky vybudovali. Registrácia ochrannej známky predchádza takýmto pokusom a zaisťuje ľahké riešenie akýchkoľvek potenciálnych konfliktov.

Fáza 4: Kontinuálny rast a medzinárodná expanzia

Podľa časopisu The Economist, 20-30% trhovej hodnoty produktov pochádza výlučne z hodnoty, ktorú zákazníci pripisujú samotnej značke. Inými slovami, povesť značky sa pretavuje do značnej vyčísliteľnej trhovej hodnoty. Napríklad, časť trhovej hodnoty spoločnosti Apple je daná tým, že zákazníci sú ochotní zaplatiť viac práve za to, že sa jedná o produkty Apple. Značka sa tým pádom stáva kľúčovým aktívom firmy, ktoré potrebuje byť chránené. Registrácia ochrannej známky poskytuje účinnú metódu tejto ochrany. 

Medzinárodná expanzia by mala byť spojená aj s rozšírením ochrany značky, ktoré zabezpečí, že vaša ochranná známka bude chránená vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíte, alebo v ktorých sa plánujete etablovať v budúcnosti.

Fáza 5: Zabehnuté podnikanie

Úspešná registrácia ochrannej známky zaručuje zákonné právo na ochranu, na pokusy o porušenie práv si však vlastník ochrannej známky musí dohliadať sám. Podniky s ochrannými známkami registrovanými vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobia, by mali neustále monitorovať pokusy o porušenie práv a pohotovo reagovať. Existuje niekoľko dostupných služieb, ktoré monitorujú nové prihlášky ochranných známok, hostingové domény, sociálne médiá a online služby a ponúkajú veľmi pohodlné riešenie pre túto výzvu. Jedným z týchto riešení je platforma na správu ochranných známok vyvinutá spoločnosťou Trama s doplnkom pre sledovanie značky.