Trademark akadémia

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky?

Dĺžka procesu registrácie ochrannej známky sa medzi jednotlivými krajinami a jurisdikciami značne líši. Vo všeobecnosti môže trvať 4 až 18 mesiacov, kým sa ochranná známka zaregistruje a kým dostanete certifikát. Napriek zdĺhavosti tohto procesu je dôležité si uvedomiť, že ochrana poskytovaná registráciou ochrannej známky začína plynúť odo dňa podania prihlášky, nie odo dňa registrácie. Inými slovami, je to dátum podania prihlášky, ktorý určuje zákonné práva značky v budúcnosti. Ak by napríklad konkurent s podobnou ochrannou známkou podal žiadosť o ochrannú známku niekoľko dní po vás, je to vaša ochranná známka, ktorá (po registrácii) poskytuje právny základ na napadnutie tejto žiadosti.

Dĺžka procesu registrácie ochrannej známky vo vybraných krajinách

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete výsledky nášho hodnotenia dĺžky procesu registrácie vo vybraných krajinách – USA, Spojenom kráľovstve, EÚ, Číne, Kanade, Rusku, Austrálii, Beneluxe, Švajčiarsku, Nórsku a Kórejskej republike. Poskytnuté odhady sú založené na hodnotení posledných 1000 ochranných známok registrovaných v týchto krajinách. Okrem toho uvádzame aj hodnotu štandardnej odchýlky, ktorá ďalej zvýrazňuje rozdiely v dĺžke procesu registrácie.

Krajina

Priemerná dĺžka (v dňoch)

Štandardná deviácia (v dňoch)

Benelux

76

24

Švajčiarsko

125

50

Nórsko

137

54

Spojené kráľovstvo

141

30

Európska únia

150

89

Rusko

165

81

Austrália

279

153

Čína

289

74

Kórejská republika

372

108

Spojené štáty americké

391

115

Kanada

583

136