Trademark akadémia

Ako fungujú poplatky

Cena za registráciu ochrannej známky závisí od zvolenej krajiny (jurisdikcie), počtu tried tovarov a služieb* a od toho, či si ochrannú známku registrujete na vlastnú päsť alebo prostredníctvom advokáta.

Vládne poplatky za registráciu ochrannej známky

Poplatok za registráciu ochrannej známky závisí od krajiny, v ktorej chcete zaregistrovať svoju ochrannú známku. Odlišuje sa aj počet tried tovarov a služieb, ktoré máte zahrnuté v registračnom poplatku a takisto aj poplatok za každú ďalšiu pridanú triedu. Poplatky sú stanovené Úradmi na ochranu duševného vlastníctva jednotlivých jurisdikcií.

Jurisdikcia

Mena

Poplatok za registráciu

Počet tried zahrnutých v poplatku

Poplatok za každú ďalšiu triedu

Európska únia

EUR

850

1

55 **(165)

Spojené kráľovstvo

GBP

170

1

35

USA

USD

250

1

230

Kanada

CAD

680

1

65

Švajčiarsko

CHF

550

3

95

Austrália

AUD

290

1

260

Nový Zéland

NZD

120

1

150

* Nie ste si istí, čo znamenajú triedy tovarov a služieb? Prečítajte si náš článok, ktorý vysvetľuje túto tému -> Ako funguje výber tovarov a služieb?

** EÚ: Príplatok za druhú triedu je 55 eur, za tretiu a každú ďalšiu triedu 165 eur

Registrácia na vlastnú päsť vs. prostredníctvom právneho zástupcu so špecializáciou na ochranné známky

Registrácia ochrannej známky na vlastnú päsť je určite lacnejšou možnosťou, keďže sa vyhnete akýmkoľvek dodatočným poplatkom účtovaných právnikom. Treba však dodať, že prihlášky podané jednotlivcami (na rozdiel od právnych zástupcov) majú vyššiu mieru zamietnutia. Navyše, ak by ste si chceli zaregistrovať ochrannú známku v zahraničí, spolupráca s miestnym právnikom môže byť jednou z mála dostupných možností.

Kompletné balíky služieb

Upozorňujeme, že registrácia ochrannej známky je zložitejší proces ako len platenie vládnych poplatkov. Proces by sa mal vždy začať komplexným zhodnotením, ktoré zahŕňa kontrolu odlišovacej spôsobilosti a skríning existujúcich ochranných známok na vylúčenie podobnosti. Tieto dva testy overujú, či daná ochranná známka môže byť skutočne zaregistrovaná. Ďalším krokom je starostlivé zváženie tovarov a služieb, ktoré budú uvedené v prihláške, a to tak, aby sa dosiahla účinná ochrana značky v príslušných kategóriách a zároveň znížilo riziko opozície zo strany vlastníkov existujúcich ochranných známok. Tento typ služieb poskytujú právni zástupcovia špecializujúci sa na ochranné známky a globálne služby, akou je aj Trama, a ich poplatky sa vedia pohybovať od niekoľko sto po niekoľko tisíc eur.