Trademark akadémia

Porovnanie

Na registráciu ochrannej známky máte k dispozícii niekoľko možností. Štyri hlavné možnosti zahŕňajú podanie žiadosti na vlastnú päsť, registráciu prostredníctvom tradičného všestranného právnika, registráciu prostredníctvom právnika so zameraním na ochranné známky a využitie špecializovanej služby, akou je Trama. Každá z týchto možností môže byť spojená so špecifickými výhodami a nedostatkami.

Registrácia ochrannej známky na vlastnú päsť

Možnosť samostatnej registrácie ochrannej známky je dostupná pre všetkých občanov danej krajiny. Lenže, zatiaľ čo jednotlivec (alebo spoločnosť) si môže ochrannú známku zaregistrovať sám na domácom trhu, na medzinárodnú registráciu sa vzťahuje požiadavka miestneho zastúpenia právnikom špecializujúcim sa na ochranné známky. Napríklad občan Spojeného kráľovstva môže podať vlastnú žiadosť o ochrannú známku na Úrad pre duševné vlastníctvo Spojeného kráľovstva (UKIPO), ale potrebuje miestneho zástupcu v odbore pre ochranné známky pre USA, EÚ a iné regióny.

Aj keď je registrácia ochrannej známky na vlastnú päsť jednoznačne najlacnejšou možnosťou, keďže je potrebné zaplatiť len úradné poplatky, pri tejto možnosti je aj najvyššie riziko zamietnutia. V priemere je úspešných asi 70-80% žiadostí podaných jednotlivcami. Často je to spôsobené nedostatkom skúseností, ktoré sa prejavujú nepochopením procesu, zlým výberom vhodných tovarov a služieb a nedostatočným zhodnotením, či ochranná známka naozaj spĺňa podmienku rozlišovacej spôsobilosti.

Registrácia ochrannej známky prostredníctvom klasického všestranného právnika

Klasický právnik môže pomôcť s podávaním domácich prihlášok, ale limity geografického zastúpenia platia aj pre túto možnosť.

Vzhľadom na lepšie pochopenie právnych procesov súvisiacich s ochranou práv duševného vlastníctva je tradičný všestranný právnik zvyčajne lepšie vybavený na podanie úspešnej prihlášky ako jednotlivec samostatne. Nevýhodou tejto možnosti sú však relatívne vysoké náklady, ktoré sa zvyčajne účtujú na hodinovom základe.

Registrácia ochrannej známky prostredníctvom zástupcu v odbore ochranných známok

Vysoká úroveň skúseností s procesom registrácie ochrannej známky, ktorú majú títo špecializovaný zástupcovia, zvyšuje šance na úspešnú registráciu. Táto úroveň špecializácie má však tendenciu exponenciálne zvyšovať poplatky za účtované služby.

Registrácia ochrannej známky prostredníctvom vyhradenej služby (napr. Trama)

Špeciálna služba vie ponúknuť rovnováhu medzi kvalitou a cenou. Zjednodušené a v mnohých prípadoch automatizované procesy umožňujú týmto poskytovateľom konkurovať v cene pri zachovaní vysokej kvality a nadpriemerných šancí na úspešnú registráciu.

Viaceré z týchto špecializovaných služieb (vrátane Tramy) poskytujú svojim klientom aj možnosť medzinárodného zastúpenia s vyhradenými internými právnymi zástupcami pokrývajúcimi potreby klientov v oblasti globálnej ochrany.

Zhrnutie

Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad výhod a nedostatkov spojených s každou možnosťou registrácie ochrannej známky.

Na vlastnú päsť

Klasický právnik

Právny zástupca špecializujúci sa na ochranné známky

Trama

Úspešnosť

Stredná

Stredná

Vysoká

Veľmi vysoká

Jednoduchosť a pohodlie

Stredné

Stredné

Stredné

Veľmi vysoké

Rýchlosť

Stredná

Nízka

Stredná

Veľmi vysoká

Cena

Nízka

Veľmi vysoká

Veľmi vysoká

Stredná