Trademark akadémia

Použitie symbolu ®

Symbol registrovanej ochrannej známky (®) môžete použiť až po úspešnom dokončení registrácie ochrannej známky. Nedodržanie týchto zásad môže mať za následok pokutu za zavádzajúce alebo nesprávne použitie. To platí aj pre používanie tohto symbolu v obchodných aktivitách mimo krajín, v ktorých bola ochranná známka registrovaná. Napríklad, ak si zaregistrujete ochrannú známku v Spojenom kráľovstve a použijete symbol ® vedľa loga vašej značky v obchodnom styku v USA, toto správanie podlieha zákonnej pokute.

Používanie symbolu ® nie je povinné, čo znamená, že ak ste si zaregistrovali svoju ochrannú známku, je len na vás, či symbol použijete alebo nie. Jeho použitie sa však odporúča na komunikáciu úrovne ochrany značky, ktorá odrádza od pokusov o kopírovanie.

Umiestnenie

Symbol ® by sa mal použiť ihneď po použití ochrannej známky, ku ktorej patrí. Bežnou normou je zobrazovať tento symbol v pravom hornom rohu loga. Umiestnenie v pravom dolnom rohu sa však používatiež, konkrétne pre grafické prvky (napr. NHL alebo Twitter).

Frekvencia použitia

Pri prvej zmienke o ochrannej známke v akejkoľvek publikácii alebo materiáli sa odporúča použiť symbol ®. Pokračovanie v používaní tohto symbolu v rámci toho istého materiálu nie je potrebné, toto rozhodnutie je však na vlastníkovi ochrannej známky.