Overenie registrovateľnosti

Zadarmo

1

Ochranná známka

Ktorá z možností najlepšie vystihuje Vašu značku?

  • Najlepšia hodnota za peniaze! Poskytuje ochranu pre grafické ako aj textové prvky.

  • Najlepšia hodnota za peniaze! Poskytuje ochranu pre grafické ako aj textové prvky.

  • Najlepšia hodnota za peniaze! Poskytuje ochranu pre grafické ako aj textové prvky.

Nahrať súbor so značkou

Aké tovary a služby ponúkate pod touto značkou?

Podrobný popis tovarov a služieb Vašej firmy nám umožní lepšie overenie registrovateľnosti tejto značky.

Popis tovarov a služieb

Web (nepovinné, ale viac než vítané)

napr. Internetová stránka / Amazon / Odkaz na sociálne médiá

2

Krajiny

3

Kontakt

Discount

Viac krajín, vyššia zľava

Vyberte 2 alebo viac krajín a získajte 15% zľavu na servisné poplatky pre ďalšie prihlášky.