Trademark akadémia

Mám požiadať o ochrannú známku na osobné alebo obchodné meno?

Vo všeobecnosti je vhodné prepojiť vlastníctvo ochrannej známky so subjektom, ktorý ju bude používať v obchode. Najčastejšie to znamená podanie prihlášky na meno podnikateľského subjektu.

Výhody a nevýhody prihlásenia ochrannej známky na obchodné meno

S viazaním vlastníctva ochrannej známky s podnikateľským subjektom, pod ktorým predávate/zamýšľate predávať produkt a služby, môžu byť spojené tri konkrétne výhody.

  • Preukázanie používania ochrannej známky v obchodnom styku: Presne povedané, registrácia ochrannej známky poskytuje jej majiteľovi práva používať ochrannú známku v obchodnom styku a chrániť značku pred rovnakými alebo podobnými ochrannými známkami v danej kategórii tovarov a služieb a krajinách, v ktorých bola registrovaná. To znamená, že subjekt, ktorý obchodne používa ochrannú známku, by mal byť totožný so subjektom, ktorý ochrannú známku registruje.

  • Jednoduchosť prevodu vlastníctva ochrannej známky: Vlastníctvo ochrannej známky podnikateľským subjektom zjednodušuje prevod práv duševného vlastníctva v prípade predaja spoločnosti, pretože všetky súvisiace práva sú spojené s podnikateľským subjektom.

  • Daňové úvahy: Keďže registrácia ochrannej známky je samozrejmou investíciou do spoločnosti, súvisiace náklady možno uplatniť ako obchodné výdavky. Na vládne poplatky sa neúčtuje DPH.

Žiadatelia o ochrannú známku sú však často iba v procese zakladania svojho obchodného subjektu, pričom sa ubezpečujú, že v čase, keď je tento proces dokončený, ich požadovaná značka nebude zabraná niekým iným. V tomto scenári môže byť vhodné zaregistrovať ochrannú známku v osobnom a nie v obchodnom mene.

Výhody a nevýhody prihlásenia ochrannej známky na osobné meno

Ako bolo uvedené v predchádzajúcej časti tohto článku, prihlásenie ochrannej známky na osobné meno môže byť za určitých okolností výhodné. Ide najmä o prípad začínajúcich podnikateľov, ktorí sa len snažia zabezpečiť si práva na ochrannú známku pre svoj budúci podnikateľský zámer. Vzhľadom na časové oneskorenie pri zakladaní podnikateľského subjektu možno na dosiahnutie tohto cieľa efektívne využiť registráciu ochrannej známky na osobné meno.

Toto prihlásenie má však aj niektoré špecifické obmedzenia, ktoré je treba zdôrazniť. Ide najmä o praktické nastavenie vlastníckych práv k ochrannej známke a samotné používanie ochrannej známky v obchode. Vzhľadom na to, že často je to práve podnikateľský subjekt, ktorý ochrannú známku skutočne používa na poskytovanie konkrétnych produktov a služieb pod touto značkou, mala by byť uzavretá dohoda medzi majiteľom ochrannej známky a podnikateľským subjektom, ktorý ju používa. Ide samozrejme len o formalitu v prípadoch, keď majiteľ ochrannej známky je zároveň jediným vlastníkom podnikateľského subjektu.

Podobne je potrebné venovať pozornosť prípadnému predaju podnikateľského subjektu, pretože nový vlastník bude pravdepodobne vyžadovať prístup k právam duševného vlastníctva, ktoré sú s ním spojené, vrátane vlastníctva ochrannej známky. Ide opäť len o formalitu týkajúcu sa prevodu vlastníctva.