Trademark akadémia

Ako môžem zvýšiť rozlišovaciu spôsobilosť mojej ochrannej známky?

Podľa definície musí ochranná známka vykazovať dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na identifikáciu pôvodu a vlastníctva produktov/služieb. Jedná sa tak o kľúčovú podmienku pre jej úspešnú registráciu. 

V dôsledku tejto podmienky úrady duševného vlastníctva neakceptujú pri registrácii ochrannej známky popisné alebo generické názvy. Príkladom môže byť Neapolská pizza, termín, ktorý iba opisuje generický produkt, ktorým je pizza na spôsob Neapola. Podobne ochrannú známku Fast Car nemožno zaregistrovať v kontexte automobilového priemyslu, pretože iba popisuje vlastnosti produktu.

Postupom času úrady duševného vlastníctva ešte viac zintenzívnili presadzovanie tejto požiadavky. Menšia zmena názvu značky, napríklad vynechanie niekoľkých znakov, sa už nepovažuje za záruku rozlišovacej ochrannej známky. Napríklad ochranné známky Skills, SKLLS a Skils v kontexte vzdelávacích a školiacich služieb nie sú vnímané tak, že vytvárajú odlíšiteľnú značku. To isté platí pre doplnenie popisných slov do názvu ochrannej známky, napr. Skills Training, čo je opäť nedostatočné na zaručenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky.

Čo NEROBIŤ pre zvýšenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky?

  • Nepridávajte k názvu značky popisné slová (napr. spoločnosť, super, školenie, agentúra atď.)

  • Vyhnite sa drobným bezvýznamným zmenám mena (napr. vynechanie znakov, pridanie predpôn/prípon)

Čo ROBIŤ pre zvýšenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky?

  • Pridajte výrazný grafický prvok a zaregistrujte si grafickú ochrannú známku (logo) namiesto slovnej. Aj pri popisnom názve značky môže byť grafický prvok použitý na jasné vyjadrenie pôvodu a vlastníctva produktov/služieb, čím je splnené kritérium rozlišovacej spôsobilosti. Upozorňujeme, že táto forma ochrannej známky chráni všetky jej prvky, ktoré sú charakteristické. To znamená, že ak je samotný názov značky príznačný, grafická ochranná známka poskytuje účinnú ochranu pre vizuálne aj textové prvky, zatiaľ čo ak je názov z veľkej časti popisný, je chránené iba grafické znázornenie značky.

  • Upravte názov samotnej značky tak, aby neopisoval produkty/služby ponúkané pod touto značkou.