Trademark akadémia

Hľadanie podobnosti medzi existujúcimi ochrannými známkami

Jednou z kľúčových požiadaviek na úspešnú registráciu ochrannej známky je prejsť testom podobnosti medzi ochrannou známkou prihlasovateľa a už existujúcimi ochrannými známkami  a teda buď sa akejkoľvek podobnosti vyhnúť, alebo ju vyriešiť. Dôvod hľadania podobnosti pramení zo samotného účelu ochranných známok, ktorým je chrániť charakteristickosť značiek a zabrániť zmätku spotrebiteľov.

Ako sa určuje podobnosť ochranných známok?

Úrady duševného vlastníctva posudzujú podobnosť na základe rôznych nezávislých faktorov,vrátane významu, vzhľadu a fonetickej podobnosti,z ktorých každý dokáže sám o sebe podobnosť dokázať alebo vyvrátiť. Príbuznosť tovarov/služieb zohráva osobitnú úlohu, pretože aj keď sa dve ochranné známky môžu zdať podobné, pravdepodobnosť zámeny bude existovať iba vtedy, ak ich tovar/služby spolu súvisia. Ak sú tovary/služby totožné, potom je potrebná menšia podobnosť medzi týmito dvoma ochrannými známkami, aby bola vyhlásená pravdepodobnosť možnej zámeny.

Regionálne rozdiely

Prístup k riešeniu podobnosti sa medzi jednotlivými jurisdikciami výrazne líši. Úrad pre patenty a ochranné známky Spojených štátov amerických (USPTO) je najprísnejším úradom a úplne zamietne zápis, ak dôjde k záveru, že existuje konflikt medzi ochrannou známkou prihlasovateľa a zapísanou ochrannou známkou. Iné úrady duševného vlastníctva (napr. v Spojenom kráľovstve a EÚ) iba informujú držiteľov existujúcich ochranných známok o potenciálnom konflikte. Majitelia sa potom môžu ozvať počas konkrétneho okna procesu, počas ktorého je nová ochranná známka zverejnená na námietky.

Ako zistím, či existujú nejaké ochranné známky podobné tej mojej?

Keďže koncept podobnosti ochrannej známky je veľmi široký, je pre prihlasovateľa prakticky nemožné vedieť, či už existujú nejaké registrované ochranné známky, ktoré znejú podobne, vyzerajú podobne alebo vyvolávajú podobný dojem. Podanie novej žiadosti sa potom stáva lotériou s možnosťou nepríjemných dôsledkov. Najmä v USA môže žiadateľ prísť o všetky úradné poplatky. Dokonca aj v jurisdikciách s menej prísnymi pravidlami môže stále dôjsť k námietke, ktorú je potrebné vyriešiť, čo môže žiadateľov stáť ďalší čas a zdroje.

Pred podaním novej prihlášky sa dôrazne odporúča získať komplexné posúdenie vrátane skríningu podobnosti, ktoré vám poskytne prehľad o všetkých potenciálnych konfliktoch s už existujúcimi ochrannými známkami. V Trame ponúkame takýto skríning s výsledkami do 24 hodín zadarmo. V rámci neho zákazníkom poskytujeme personalizované rizikové profily, ktoré im pomôžu zorientovať sa v registračnom procese.

V mojom hodnotení vidím potenciálne podobnú ochrannú známku, mám sa obávať námietok?

Stojí za zmienku, že nie všetci vlastníci podobných ochranných známok sa prihlásia počas fázy, kedy je známka zverejnená pre námietky, pretože sa jednoducho nemusia cítiť ohrození možnou koexistenciou oboch značiek na trhu. Majte na pamäti, že v niektorých jurisdikciách bremeno námietky nesie držiteľ ochrannej známky. V priemere sú námietky vznesené v 5% prípadov.

Ak však dostanete námietku, existuje niekoľko spôsobov, ako ju riešiť. Viac informácií nájdete v našom článku Čo sa stane, ak niekto vznesie námietku voči mojej prihláške na registráciu ochrannej známky?