Trademark akadémia

Overenie a registrácia

Kľúčovým krokom pri registrácii ochrannej známky je prvotné overenie, či značka má šancu byť zaregistrovaná. Odporúčania na základe tohto overenia vplývajú na následný úspech registrácie tým, že zmierňujú riziko zamietnutia zo strany úradu duševného vlastníctva, ako aj riziko námietok zo strany majiteľov existujúcich ochranných známok.

Veríme, že každý klient by mal chápať riziká spojené s registráciou svojej ochrannej známky. Naše bezplatné overenie vykonané do 24 hodín nám umožňuje pochopiť potreby klientov a poskytnúť im prispôsobené odporúčania pre najlepší ďalší postup. Zatiaľ čo iní poskytovatelia služieb registrácie ochranných známok si za tento typ služby zvyčajne účtujú približne 200 USD, v Trame overenie poskytujeme bezplatne ako prísľub našim budúcim klientom.

Overenie s Tramou: Krok za krokom

Existujú tri hlavné kritériá, ktoré musí ochranná známka spĺňať, aby bola úspešne zaregistrovaná. Po prvé, musí vykazovať dostatočnú úroveň rozlišovacej spôsobilosti, čo znamená, že generické alebo opisné výrazy nemôžu byť zaregistrované. Po druhé, existencia identickej ochrannej známky v rámci špecifikovanej oblasti použitia vedie k odmietnutiu zo strany úradu duševného vlastníctva. Po tretie, registrovaná ochranná známka chráni nielen pred identickými ochrannými známkami, ale aj pred podobnými ochrannými známkami. To znamená, že majitelia podobných ochranných známok, ktoré už boli zaregistrované, môžu vzniesť námietky, ktoré zabránia úspešnej registrácii novej známky. Náš overovací proces je navrhnutý špeciálne na účely posúdenia týchto potenciálnych rizík, výsledkom čoho sú lepšie prispôsobené odporúčania pre jednotlivých klientov ohľadom najlepšieho postupu.

Všetko, čo potrebujeme na vypracovanie nášho komplexného prehľadu, je názov/logo, ktoré si želáte označiť ochrannou známkou, hrubý prehľad typu produktov/služieb, pre ktoré ochrannú známku používate alebo budete používať, zoznam krajín, v ktorých si želáte registrovať ochrannú známku a kontaktné údaje, aby sme vám mohli poslať náš výsledok.

Ochrana značiek v celosvetovom meradle

Hlavnou myšlienkou Tramy je zabezpečiť, aby každá značka mohla byť účinne chránená prostredníctvom jednoduchej, rýchlej a cenovo dostupnej registrácie ochrannej známky. Neustále sa snažíme, aby bol proces registrácie čo najjednoduchší a odstraňujeme prekážky, ktoré môžu brániť podnikateľom v snahe chrániť ich najcennejšie aktívum – svoju značku. Použitím technologických inovácií sme zefektívnili celý proces prípravy a podávania prihlášok ochranných známok. Aj keď nám technológie umožňujú robiť veci pre našich klientov jednoduchšími a pohodlnejšími, je to práve ľudský prístup našich skúsených právnikov v oblasti ochranných známok, ktorý zabezpečuje vysokú úspešnosť a skvelú klientsku skúsenosť.

Okrem toho úrady duševného vlastníctva v jednotlivých krajinách často umožňujú podať prihlášku ochrannej známky len občanom alebo advokátom v odbore pre ochranné známky s trvalým bydliskom v danej krajine. To znamená, že občania z jednej krajiny potrebujú pomoc zahraničných právnych zástupcov pre medzinárodnú ochranu svojej značky. Naša sieť interných právnych zástupcov so špecializáciou na ochranné známky a blízkych externých partnerov nám umožňuje zastupovať našich klientov vo všetkých hlavných jurisdikciách vrátane Európskej únie, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, Spojených štátov, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Číny. V spolupráci s našou rozsiahlou sieťou externých partnerov dokážeme efektívne chrániť ochranné známky našich klientov na celom svete.

Registrácia cez Tramu: Krok za krokom

Po obdržaní výsledku overenia si klienti môžu dôkladne pozrieť potenciálne riziká, ako aj na náš odporúčaný postup pre ich konkrétny prípad. Ďalšie kroky už nemôžu byť jednoduchšie: potrebujeme len údaje o majiteľovi ochrannej známky, prehľad tovarov a služieb, pre ktoré by mala byť ochranná známka zaregistrovaná, platbu a podpísaný formulár splnomocnenia. Náš právny tím následne posúdi všetky informácie, pripraví návrh žiadosti na schválenie klientovi a následne ho zaeviduje v jeho mene. Naši klienti majú možnosť sledovať priebeh svojich žiadostí a spravovať svoje portfóliá ochranných známok v našej platforme.