Prečo by ste si mali zaregistrovať ochrannú známku

Počet značiek vo svete každým rokom stúpa, a s tým sa zvyšuje aj dôležitosť ich ochrany.

Od

Igor Demčák

Podľa analýzy týždenníka The Economist sa v prípade 10 najhodnotnejších značiek sa viac než 20% z ich tržnej hodnoty odvíja práve od ich značky, a nie iných atribútov. So zvyšujúcou sa koncentráciou na tomto poli nevyhnutne pribúda aj počet konfliktov. Vo výskume spoločnosti CompuMark v minulom roku až 85% veľkých firiem zaznamenalo porušenie niektorej z ich ochranných známok. Vzhľadom na tieto informácie nie je až tak prekvapivé, že každý deň pribudne na svete okolo 10 000 žiadostí o nové registrácie. Napríklad taký L’Oréal, si ich v minulom roku zaregistroval až 189. Pre firmy, ktoré chcú dlhodobo napredovať, sú budovanie a ochrana ich duševného vlastníctva veľmi dôležité a zanedbanie tejto oblasti sa môže ukázať ako fatálna chyba. Neraz sa stáva, že firma investuje nemalé prostriedky do budovania značky a propagácie produktu, aby potom musela zmeniť jeho meno, kvôli konfliktu s inou značkou. Niečo podobné zažilo, podľa vyššie zmieneného výskumu CompuMark, až 40% korporácií. Ochranná známka pomôže vyhnúť sa takejto situácii. Pod ochrannou známkou sa rozumie najmä slovné, obrazové alebo kombinované označenie, ktoré pomáha odlíšiť vašu spoločnosť od konkurencie. Chráni predovšetkým názov alebo logo spoločnosti alebo produktu, na základe ktorého zákazníci identifikujú spoločnosť, kontaktujú ju alebo si objednajú jej produkty alebo služby. Po jej registrácii nikto vašu značku nebude môcť používať bez vášho súhlasu. Aj to je dôvod, prečo je pri nadnárodných korporáciách bežné, že požiadavka na registrovateľnosť značky je súčasťou zadania, ako aj zmluvy s brandingovými agentúrami. Existencia ochrannej známky nielen chráni reputáciu značky pred imitátormi, ktorí by mohli svojimi menej kvalitnými napodobeninami znížiť jej hodnotu v očiach zákazníkov, ale tiež zjednodušuje expanziu na nové trhy, kde môžu bez rizika konkurovať zabehnutým hráčom, ako aj nadväzovať strategické partnerstvá. V neposlednom rade jej existencia tiež býva jednou z podmienok investorov pri vstupe do spoločnosti. Z praxe vidíme, že mnoho našich klientov registráciu ochrannej známky začne riešiť až v bode, ked im jej neexistencia začne spôsobovať problémy - či už ide o nekalú súťaž zo strany konkurencie, alebo problém pri expanzii na nový trh. A vtedy je už často neskoro. Práve preto sa v tramaTM snažíme celý proces urýchliť a zjednodušiť. Vyskúšajte naše bezplatné overenie registrovateľnosti a zistite či je možné vašu značku ochrániť prostredníctvom ochrannej známky.

Igor Demčák
Igor Demčák

Trademark Attorney

Ako patentový právnik zaregistroval vyše 150 ochranných známok

UPJŠ Košice

Chrániť svoju značku a myslieť na jej budúcnosť môžete jednoducho s našim digitálnym nástrojom trama™

Flowers