Ako to funguje?

Registrácia ochrannej známky jednoducho a pohodlne vďaka naším skúsenostiam a modernej technologii

 • Trademark verification

  Výsledok do 24 hodín

  Posúdenie právnikom zadarmo

  Vyplňte formulár a náš tím skúsených právnikov zadarmo posúdi či je možné zaregistrovať vašu ochrannú známku. Výsledok sa dozviete do 24 hodín.

 • Filling the registration

  3-5 dní

  Príprava a podanie registrácie

  Po vyplnení objednávkového formulára pripravíme podanie. Po vašom finálnom schválení podáme žiadosť o registráciu ochrannej známky vo vašom mene.

 • Assessment by the trademark office

  3-12 mesiacov

  Posúdenie úradom

  Celý proces trvá 3-12 mesiacov, v závislosti od krajiny. Prihláška je posúdená úradom pre ochranné známky, zverejnená pre potenciálne námietky a nakoniec schválená.

 • Trademark certificate

  Koniec registrácie

  Ochranná známka zaregistrovaná

  Po úspešnej registrácii úrad zapíše Vašu známku do oficiálneho registra a vydá registračný certifikát. Vaša ochranná známka je platná 10 rokov.

Výsledok do 24 hodín

Posúdenie právnikom zadarmo

Verification result

Náš proces vždy začína bezplatným overením, či Vaša značka spĺňa všetky kritériá na úspešnú registráciu ochrannej známky. Výsledok overenie od nášho skúseného právneho tímu obdržíte do 24 hodín. Výsledok zahŕňa posúdenie rozlišovacej schopnosti (možnej popisnosti značky vo vzťahu k ponúkaným tovarom a službám), jedinečnosti vo vzťahu k už registrovaným značkám, ktoré môžu podať námietky, odporúčané triedy tovarov a služieb, a cenovú ponuku.

Chcete vedieť čo môžete očakávať od nášho bezplatného overenia? Pozrite si tento vzorový výsledok

Čo nasleduje ďalej?

 • V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností Vám samozrjeme ponúkame možnosť bezplatnej konzultácie, či už telefonickej alebo emailom, kde Vás člen nášho tímu s radosťou prevedie výsledkom overenie a našimi odporúčaniami.

 • Trama ponúka právne zastúpenie vo všetkých krajinách v našej ponuke, čo znamená, že ochranné známky môžete s ľahkosťou podávať bez ohľadu na to, v akej krajine sa nachádzate. Dodatočné informácie, ktoré od Vás potrebujeme sú: údaje o zamýšľanom vlastníkovi ochrannej známky, výber tovarov a služieb (na základe našich odporúčaní) a platba (bezpečná online platba prostredníctvom Stripe alebo bankovým prevodom).

3-5 dní

Príprava a podanie registrácie

Dashboard in customer portal

Po obdržaní platby začíname pripravovať draft prihlášky na registráciu Vašej ochrannej známky. V následnosti na Vaše finálne schválenie, túto žiadosť podávame vo Vašom mene na úrad na ochranu duševného vlastníctva. O každej zmene stavu Vašej prihlášky Vás budeme informovať. Prehľad o Vašich ochranných známkach si samozrjeme môžete držať aj v našej klientskej zóne.

Čo to znamená?

 • Efektívna ochrana Vašej značky začína v okamihu podania prihlášky na registráciu ochrannej známky. Vaša značka si zachováva prioritu počas celého procesu, čo v praxi znamená, že máte právo namietať voči značkám, ktoré konkurencia začne používať alebo sa bude snažiť zaregistrovať až po tomto dátume.

 • Na vstup do Amazon Brand Registry nemusíte čakať až na vydanie certifikátu o úspešnej registrácii, ale môžete tak učiniť už po prijatí prihlášky úradom - t.j. 1-2 týždne po podaní.

3-12 mesiacov

Posúdenie úradom

Notifications about application in customer portal

Proces registrácie ochrannej známky trvá 3-12 mesiacov, v závislosti od krajiny, v ktorej značku registrujete. Podrobný prehľad o dobách trvanie v jednotlivých krajinách môžete nájsť na tomto odkaze. Samotný proces registrácia zahŕňa viacero krokov: úvodné posúdenie úradom, v rámci ktorého úrad posudzuje formálne kritéria na registráciu, a následne zverejnenie prihlášky na možné námietky od konkurencie.

Čo môže nasledovať?

 • Úrad na ochranu duševného vlastníctva môže podať námietky voči Vašej prihláške, pokiaľ táto značka nespĺňa základné kritériá - jedinečnosť a rozlišovacia schopnosť. V prípade takýchto komplikácií Vás budeme informovať aj s návrhom možných spôsobov riešenia.

 • Majitelia podobných značiek majú právo podať námietky voči Vašej prihláške. V rámci nášho úvodného bezplatného overenia registrovateľnosti Vás na možné riziká vopred upozorníme. V prípade takýchto komplikácií Vám samozrejme radi pomôžeme.

Koniec registrácie

Ochranná známka zaregistrovaná

Progress tracking for registration

Certifikát o registrácii obdržíte hneď po ukončení procesu. Platnosť Vašej ochrannej známky je 10 rokov.

Pripravený začať s ochranou Vašej značky?

Jednoduchý proces registrácie ochrannej známky vďaka naším skúsenostiam.

V prípade otázok, či nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať

A person carrying an ice cream