Môže byť registrácia ochranných známok automatizovaná? My si myslíme, že áno.

Ochrana duševného vlastníctva je čoraz dôležitejšia.

Od

Ján Búza

Podľa výskumu spoločnosti CompuMark, minulý rok vyše 85 % firiem zažilo narušenie ich duševného vlastníctva, 75 % veľkých spoločností sa kvôli ochranným známkam súdilo a 40 % bolo nútených zmeniť meno či logo niektorého produktu. Podľa rovnakého výskumu je jedným z najväčších problémov pri snahe o získanie ochrany zdĺhavé skúmanie registrovateľnosti, na ktoré firmy nemajú vhodné nástroje ani dostatok času.

My v trama™ veríme, že veci by mali byť také jednoduché, ako len môžu. A to dnes pri registrácii ochranných známok zďaleka neplatí. Preto sme dali dokopy skúsený tím právnych a technologických expertov, ktorí pracujú na tom, aby sa registrácia trademarku stala jednoduchšou, ako je kúpa letenky.

Naším cieľom je úplne zmeniť prístup k tvorbe značiek, lebo veríme, že každá firma by mala mať prístup k nástrojom, ktoré jej umožnia vytvoriť kvalitné a originálne meno, ktoré je možné chrániť. Celý proces chceme spraviť natoľko nenáročným, že kontrola unikátnosti bude pri vymýšľaní mena či loga taká bežná, ako je preverenie dostupnosti webovej domény.

Budujeme preto technologický produkt, ktorý pomocou umelej inteligencie a automatizácie dokáže vyhodnotiť registrovateľnosť známky a celú žiadosť sám sprocesuje. Tam síce ešte nie sme, no už teraz trama celý proces výrazne zjednodušuje. Stačí vyplniť jednoduchý formulár a väčšinu vecí už zariadi náš systém. Výnimkou je len kontrola registrovateľnosti, ktorú majú na starosti naši ľudskí špecialisti. Prešli cez nich už stovky známok a o ich expertíze svedčí fakt, že máme stopercentnú úspešnosť pri registráciách.

V druhom kroku bude nasledovať robustná platforma, ktorá bude pomáhať brandingovým agentúram a právnym kanceláriám. Umožní im nielen skúmať, ale aj manažovať celé portfóliá ochranných známok. 

Trama je však len začiatok. Naším dlhodobým cieľom je produktivizovať ďalšie právne služby, ktoré sú administratívne náročné, ale vo svojej podstate jednoducho automatizovateľné. Vďaka silným partnerom na to nie sme sami. Trama vznikla spoluprácou Vacuumlabs s vyše 250 IT špecialistami a pobočkami v USA, Veľkej Británii či Hong Kongu, a spoločnosti Sparring, ktorá sa zameriava na právne poradenstvo pre rýchlo rastúce technologické firmy. Vďaka tejto kombinácii máme prístup k jedinečnému technickému a odbornému talentu.

Je pred nami množstvo práce, a preto budeme hľadať ďalšie posily do tímu. Ak by ste sa radi na túto cestu vydali spolu s nami, či už v našom tíme alebo ako partner, ozvite sa nám!

Ján Búza
Ján Búza

Product Mind

Pomáhal škálovať portfóliové firmy pre VC fond

CEMS VŠE Praha

Chrániť svoju značku a myslieť na jej budúcnosť môžete jednoducho s našim digitálnym nástrojom trama™

Flowers