Ako si zaregistrovať ochrannú známku

Ak postupujete podľa pravidiel, registrácia ochrannej známky je jednoduchšia, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Od

Igor Demčák

Existuje viacero možností, ako si viete zaregistrovať ochrannú známku. Jedna alternatíva sú špecializované právne kancelárie, ktoré sa zameriavajú na ochranu duševného vlastníctva. Vzhľadom na ich špecializáciu môžete očakávať vysokú kvalitu, ale aj cenu s tým spojenú. Druhou, najčastejšou voľbou sú klasické advokátske kancelárie. Tie sú lacnejšie, ale vzhľadom na to, že s touto agendou nemajú až tak veľa skúseností, ich úspešnosť býva nižšia. Ďalšia možnosť je podať prihlášku sám. Je to najlacnejšia alternatíva, avšak bude vás stáť najviac času a vaša šanca na úspech bude výrazne nižšia.

Špecialisti na ochranné známky majú mieru úspešnosti zápisu ochrannej známky viac ako štvornásobne vyššiu v porovnaní s prípadmi, keď osoby požiadajú o zápis svojpomocne. Pri prihláškach podaných prostredníctvom experta na ochranné známky je miera úspešnosti (pomer medzi úspešnými a neúspešnými prihláškami) približne 17 : 1. Prihlášky podané svojpomocne majú pomer približne 4 : 1.

Trama si berie to najlepšie zo všetkých svetov. Vďaka špecializácii na ochranné známky máme doposiaľ úspešnosť pri podaniach 100 %, zároveň sme však vďaka technológiám, ktoré bežia na pozadí, celý proces vybaviť veľmi rýchlo, čo je nielen hodnota sama osebe, ale zároveň nám ale umožňuje operovať pri nízkych cenách.

Tabuľka nižšie porovnáva jednotlivé spôsoby registrácie:

porovnanie-sk

Proces zápisu Proces vyplnenia žiadosti sme zjednodušili tak, aby ste ho zvládli, v troch jednoduchých krokoch. V prvom kroku vyplníte jednoduchý formulár a odošlete nezáväznú žiadosť o overenie. Naši špecialisti skontrolujú, či vaša značka spĺňa požadované kritériá, a ak bude overenie v poriadku, registráciu schvália. V druhom kroku budete mať možnosť doplniť ďalšie údaje a vybrať tovary a služby, na ktorých budete ochrannú známku používať. Po úhrade faktúry a doručení podpísaného splnomocnenia naši advokáti pripravia žiadosť a po vašom finálnom schválení podajú žiadosť o registráciu ochrannej známky na príslušný úrad.

Dĺžka konania Deň podania žiadosti o zápis ochrannej známky je rozhodujúci pri určení, kto má prednosť pri registrácii ochrannej známky a v nadväznosti na to aj pri jej používaní. Registrácia trvá v závislosti od typu známky 4 až 12 mesiacov. Dĺžky konania sa netreba obávať, pretože po úspešnom zápise je značka chránená ku dňu podania žiadosti o registráciu.

Postup úradu pri vybavovaní vašej ochrannej známky môžete sledovať v registri ochranných známok na alebo na stránkach . Po vyhľadaní názvu vašej známky získate prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú zápisu. Trvanie registrácie závisí od typu známky, o ktorý sa jedná. Pri Fast-track procese Európskej ochrannej známky to môžu byť 4 mesiace, v USA však môže trvať zápis pokojne aj rok. Štandardný postup úradu je nasledovný:

  • Po podaní prihlášky urobí úrad prieskum zápisnej spôsobilosti vášho označenia ako ochrannej známky, čo trvá od jedného týždňa (EUIPO fast track), po 2 mesiace (pri národných známkach).

  • Ak bude všetko v poriadku, úrad prihlásené označenie zverejní v registri na 1-3 mesiace, počas ktorých môže ktokoľvek podať námietky proti zápisu.

  • Ak žiadny subjekt námietky nepodá, úrad označenie zapíše do registra ako ochrannú známku a vydá o tom osvedčenie. Táto administrácia trvá približne ďalší mesiac až dva.

Platnosť známky Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky (podanej najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu, nie však neskôr ako 6 mesiacov po uplynutí platnosti) úrad za poplatok platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov, a to aj opakovane.

Igor Demčák
Igor Demčák

Trademark Attorney

Ako patentový právnik zaregistroval vyše 150 ochranných známok

UPJŠ Košice

Chrániť svoju značku a myslieť na jej budúcnosť môžete jednoducho s našim digitálnym nástrojom trama™

Flowers