12 dobrých dôvodov prečo by poskytovatelia vzdelávacích služieb mali myslieť na ochranné známky

Existuje množstvo dôvodov prečo práve registrácia ochrannej známky je dôležitá pre firmy v oblasti vzdelávania. Tento článok prináša sumár 12-tich takýchto dôvodov prečo práve poskytovatelia vzdelávacích služieb by mali rozmýšľať nad ochranou vlastnej značky.

Od

Igor Demčák

1. Ochrana najdôležitejšej súčasti firmy

V prípade takmer akejkoľvek firmy, je to práve značka, ktorá pre zákazníkov predstavuje symbol kvality, ceny, dôvery a jednania so zákazníkmi a tak odlišuje firmu od jej konkurencie. V našom prieskume, ktorého sa zúčastnilo 10 000 spotrebiteľov, sme sa pýtali zúčastnených do akej miery ovplyvňuje práve značka ich výber tovarov a služieb. Výsledky tohto prieskumu ukazujú, že dôležitosť značky presahuje 38%, a tak znázorňuju, že značka skutočne zohráva kľúčovú úlohu pri ovlypvňovaní správania zákazníkov. Obchodnú značku preto môžeme považovať za jednu z najdôležitejších súčastí firmy, ktorá si zaslúži adekvátnu ochranu v podobe registrácie ochrannej známky.

2. Dlhodobé a fungujúce partnerstvá

Registrovaná ochranná známka komunikuje odhodlanie a dôveru, ktorú ocenia Vaši obchodní partneri. Či už ide o dodávateľov alebo distribútorov, registrácia Vašej ochrannej známky pre nich minimalizuje možné komplikácie v budúcnosti.

3. Spokojní investori

Analýza vydavateľstva The Economist ukázala, že až vyše 20% trhovej hodnoty 10-tich najhodnotnejších značiek vychádza práve zo značky [1]. Odhady spoločnosti Millward Brown sú ešte vyššie a ukazujú, že značka predstavuje vyše 30% finančnej hodnoty firiem [2]. Či už ste sami vlastníkmi Vašej firmy, alebo musíte uspokojiť finančné potreby Vašich investorov, ochrana značky v podobe registrácie ochrannej známky rozhodne poskytuje finančnú hodnotu.

4. Odradenie imitátorov

Prípady imitátorov sú častejšie ako si mnohí myslia a vyše 85% veľkých spoločností sa s takýmto prípadom v poslednom roku stretla. [3]. Samotný akt registrácie ochrannej známky a následné používanie symoblu registrovanej ochrannej známky ® jasne komunikuje ochranu Vašej značky a tak odrádza imitátorov. Čo je ešte dôležitejšie, je to práve registrácie ochrannej známky, ktorá Vás oprávňuje žiadať imitátorov, aby s ich aktivitami okamžite prestali.

5. Rýchlejšie a jednoduchšie urovnanie nezhôd

Dokonca aj v prípadoch kedy problémy s imitátormi prerastú do súdnych sporov, registrácia ochrannej známky zjednodušuje celé konanie vo Vás prospech a šetrí Vám čas, námahu a peniaze. Úvodná investícia do ochrannej známky sa Vám preto rozhodne vráti v podobe rýchlejšieho, jednoduchšieho a lacnejšieho procesu.

6. Kontrola v online svete

“Cybersquatter” je pomenovanie pre zámerné obsadenie online domény s úmyslom zarobiť na jej následnom predaji firme, ktorá má o ňu záujem na základe vlastného názvu značky. Táto hrozba môže znemožniť, alebo aspoň predražiť, kúpu vlastnej online domény. Ďalšie hrozby v online svete môžme nájsť pri podobne znejúcich doménach a rovnako aj v kontexte sociálnych sietí, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou online marketingu. Dobrá správa je, že práve registrácia ochrannej známky Vám umožňuje vynútiť si právo na používanie tejto značky a tak Vás oprávňuje získať späť kontrolu v online svete.

7. Vyhnite sa komplikáciám spojených so zmenou značky

V prípade, že by si značku, ktorú aktívne používate, registrovala iná spoločnosť, ich snahy na ochranu vlastnej značky môžu výustiť až do súdnych sporov. Bez registrácie ochrannej známky sa môžete dostať až do bodu, že zmena mena značky bude pre Vás jediná schodná možnosť. Tento proces však obnáša množstvo výdavkov a strát, a s budovaním dobrej reputácie Vašej firmy tak môžte začať prakticky od začiatku. Výdavky a námaha spojená so zmenou mena značky preto predstavuje ďalší dôvod prečo sa oplatí s ochranou jedinečnosti Vašej značky začať čím skôr.

8. Príliv talentu

Až 65% preferencií uchádzačov o prácu je ovplyvnených značkou danou firmy [4]. Ochrana jej jedinečnosti, hodnôt na ktorých bola založená a identity je preto dôležitá aj z pohľadu na nábor talentovaných pracovníkov, ktorí ju môžu ďalej zveľaďovať.

9. Zviditeľnite svoj rast

Registrácia ochrannej známky otvára dvere možnostiam rastu firmy. Franchising, alebo predaj licencií na prevádzku pobočky firmy na základe vopred určenej dohody, predstavuje jednu z obľúbených možností na rýchly rast na globálnej úrovni. Registrovaná obchodná značka je však ale nevyhnutnou podmienkou na vytvorenie lákavej obchodnej ponuky, ktorá komunikuje dôveru pre budúcich partnerov a urýchľuje tak rast firmy.

10. Každým dňom pribúda vyše 30 000 nových registrácií ochranných značiek

V roku 2019 bolo na svete podaných vyše 11 miliónov prihlášok na registráciu ochrannej známky. To znamená, že na globálnej úrovni, každým dňom pribudne 31 545 nových žiadostí o registráciu ochrannej známky [5]. Rast prihlášok sa výrazne zrýchlil za posledné roky a ukazuje na dôležitosť ochrany značky. Tento trend rovnako poukazuje na to, že na ochranu jedinečnosti Vašej značky naozaj nie je nikdy príliš skoro.

11. Výhodná cena a jednoduchý proces

Cena za registráciu ochrannej známky sa líši medzi jednotlivými regiónmi. Jedna zásada však platí rovnako na celom svete a to, že cena za prihlášku je neporovnateľne nízka oproti možným stratám spojených so znehodnotením dobrého mena značky, potrebe zmeny mena značky alebo zdĺhavých súdnych sporov. Vďaka riešeniu, ktoré pre Vás ponúka tím Trama, je celý proces registrácie ochrannej známky veľmi jednoduchý a začína verifikáciou registrovateľnosti do 24 hodín. Nás tím skúsených právnikov dohliadne na to, aby celý proces bol pre Vás jednoduchý, rýchly a bezstarostný.

12. Ochranná značka poskytuje doživotnú ochranu

Platnosť ochrannej známky je limitovaná na dobu 10-tich rokov. Po uplynutí tejto doby má však vlastník ochrannej známky prednostné právo na jej obnovenie a tak možno pvoedať, že registrácia ochrannej známky poskytuje doživotnú ochranu pre Vašu značku!

[1] The Economist (2020), “It has never been easier to launch a new brand”, https://www.economist.com/business/2020/01/23/it-has-never-been-easier-to-launch-a-new-brand

[2] The Economist (2014), “What are brands for?”, https://www.economist.com/business/2014/08/30/what-are-brands-for

[3] CompuMark Research (2020), “Trademark infringement rising year-on-year, says CompuMark report”, https://www.prnewswire.com/news-releases/trademark-infringement-rising-year-on-year-says-compumark-report-300986014.html

[4] Zhang, J.-Y., Wang, Y. & Feng, L.-M. (2013), “Evaluation model and application of employer brand: Brand association added and revision of comprehensive evaluation model”, Journal of Beijing Technology and Business University, November

[5] WIPO (2020), “IP statistics data center”, https://www3.wipo.int/ipstats/

Igor Demčák
Igor Demčák

Trademark Attorney

Ako patentový právnik zaregistroval vyše 150 ochranných známok

UPJŠ Košice

Ďalšie inšpiratívne štúdie, prieskumy a články pre Váš sektor nájdete na našich stránkach v sekcii Akadémia.

Hero - education industry