Fond pre MSP od EUIPO v roku 2024: Rozšírená podpora ochrany duševného vlastníctva

Registrácia ochrannej známky zohráva kľúčovú úlohu pri odlíšení tovarov a služieb spoločnosti od výrobkov a služieb jej konkurentov, čím sa upevňuje imidž značky v očiach jej spotrebiteľov. Ochrana značky je pre podniky životne dôležitá a na pomoc v tomto úsilí Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Európska komisia oznámili spustenie ročníka 2024 Fondu pre malé a stredné podniky Ideas Powered for Business. Táto iniciatíva ponúka kupóny duševného vlastníctva zamerané na podporu malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom v EÚ.

Od

Igor Demčák

Prehľad Fondu MSP na rok 2024

Fond MSP na rok 2024, ktorý stavia na úspechu svojho predchodcu, má za cieľ poskytnúť finančnú pomoc MSP so sídlom v EÚ na ochranu ich práv duševného vlastníctva. Tento fond, ktorý spravuje úrad EUIPO, pomáha malým a stredným podnikom od roku 2021 tým, že im ponúka čiastočnú úhradu poplatkov za duševné vlastníctvo. Túto jedinečnú príležitosť pre MSP možno využiť na získanie:

  • 75% úhrada poplatkov za ochranné známky a dizajn na národnej, regionálnej a európskej úrovni

Môžete požiadať o preplatenie 75% poplatkov za prihlášku na registráciu ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatky za dodatočnú triedu a poplatky za preskúmanie, registráciu, zverejnenie a odklad zverejnenia na národnej, regionálnej úrovni a úrovni EÚ.

  • 50% náhrada poplatkov za ochranné známky a dizajn mimo EÚ

Môžete požiadať o preplatenie 50% poplatkov za základnú prihlášku na registráciu ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za vyznačenie a ďalších poplatkov za vyznačenie mimo EÚ. Poplatky za vyznačenie krajín EÚ sú zahrnuté v programe Fondu pre MSP na rok 2024. Manipulačné poplatky, ktoré účtuje úrad pôvodu, sú vylúčené.

Kto sa môže zapojiť?

Fond pre MSP je otvorený pre všetky MSP so sídlom v Európskej únii. Žiadosti môžu podávať majitelia podnikov, zamestnanci alebo oprávnení externí zástupcovia konajúci v mene MSP. Granty sa udeľujú vo forme poukážok, ktoré umožňujú úhradu vynaložených nákladov priamo na bankový účet MSP. Finančné prostriedky sú však obmedzené a prideľujú sa podľa zásady „kto prv príde, ten prv melie“.

Pokračujúca podpora ukrajinských MSP

Pokračujúc s iniciatívou z roku 2023, ukrajinské MSP majú naďalej možnosť uchádzať sa o fond pre MSP. Toto opatrenie je súčasťou širšieho úsilia úradu EUIPO na podporu ukrajinských podnikov a ponúka im bezprecedentný prístup k finančným prostriedkom na ochranu ich duševného vlastníctva.

Rozšírený rozsah služieb

Fond pre MSP na rok 2024 rozširuje svoju podporu na širšiu škálu služieb. Okrem úhrady za registráciu ochrannej známky a dizajnu pokrýva tohtoročný fond aj právne náklady na vypracovanie a podanie európskej patentovej prihlášky. MSP môžu za tieto služby využiť preplatenie nákladov do výšky 50% alebo sumu 2 000 EUR (ak ich vykoná odborný zástupca z oficiálneho zoznamu EPÚ). Okrem toho je v ponukách fondu zahrnutá aj úhrada za služby skenovania duševného vlastníctva v zúčastnených krajinách.

Ako sa prihlásiť

Trama ponúka zjednodušený proces registrácie ochrannej známky spolu so žiadosťou o grant EUIPO šitú na mieru Vašim obchodným potrebám. Tu je prehľad, ako to funguje:

  1. Začnite s bezplatným overením od právnika

  2. Ako súčasť formulára uveďte svoj záujem o grant a potvrďte, že spĺňate kritériá

  3. Prezrite si výsledok overenia, ktorými Vám zašleme, vyplňte objednávkový formulár a dokončite objednávku (zaplatíte plné registračné poplatky)

  4. Náš zástupca Vás bude kontaktovať ohľadom ďalších dokumentov potrebných na spracovanie žiadosti o grant (bankový výpis, registrácia DPH)

  5. Na spracovanie žiadosti o grant bude v tejto chvíli potrebná dodatočná platba vo výške 100 EUR

  6. Trama podá žiadosť o grant, výsledok bude k dispozícii do 2 týždňov

  7. Trama podá Vašu žiadosť o ochrannú známku a požiada EUIPO o preplatenie nákladov na základe grantu

  8. Úhrada na základe grantu bude zaslaná priamo na Váš účet. EUIPO posúdi Vašu prihlášku ochrannej známky a prípadne ju zaregistruje (~3 mesiace)

Trama už zaregistrovala viac ako 17 000 ochranných známok a poskytuje profesionálne služby na pokrytie všetkých Vašich potrieb týkajúcich sa ochranných známok. Náš tím právnikov sa špecializuje práve na ochranné známky a vďaka tomu maximalizuje Vaše šance a zabezpečuje hladký proces registrácie. Začnite s bezplatným overením registrovateľnosti, ktorého výsledok máte k dispozícii do 24 hodín.

Igor Demčák
Igor Demčák

Trademark Attorney

Ako patentový právnik zaregistroval vyše 150 ochranných známok

UPJŠ Košice

Ďalšie inšpiratívne štúdie, prieskumy a články pre Váš sektor nájdete na našich stránkach v sekcii Akadémia.

Hero - legal industry