Dôležitosť ochrany značky v klenotníctve

Inšpiratívne štúdie, prieskumy a články pre tvorcov a predajcov šperkov.

Hero - jewellery industry

Dôležitosť značky z pohľadu zákazníkov

Prieskum trhu, ktorého sa zúčastnila reprezentatívna vzorka 10,000 spotrebiteľov, bol zameraný na dôležitosť značky pri kúpe tovarov a služieb, ako aj na zistenie ochoty spotrebiteľov platiť extra za ich obľúbenú značku.

  • 19

    Vplyv značky produktu na jeho kúpu

  • 15

    Ochota platiť extra za obľúbenú značku

Chrániť svoju značku a myslieť na jej budúcnosť môžete jednoducho s našim digitálnym nástrojom trama™

Flowers