Tomáš Oršula

Head of US & UK

LinkedIn icon
Photo of Tomas Orsula

Profil

Tomáš je zodpovedný za dva z našich najvýznamnejších trhov - USA a Spojené kráľovstvo, pri čom využíva svoje skúsenosti z viacerých právnických a poradenských firiem. Okrem vedenia našich juniornejších právnikov rieši aj zložité prípady z oblasti duševného vlastníctva a venuje sa oficiálnym námietkam zo strany úradov.

Vo voľnom čase ho môžete nájsť cestovať, fotiť či lietať s dronmi.

Vzdelanie

University of Southern California, Los Angeles, US

Pozrite sa, koho ľudia najčastejšie hľadajú

Igor Demčák

Founder & Trademark Attorney

Martina Niňajová

Head of Legal

Marek Križka

US Attorney & Legal Mind